Generalforsamling i Malvinas Hus 01-03-2023.

  • Valg af dirigent: Ulf Tersted Knudsen Referent : Per Hjortshøj Rasmussen.

 

2).Formandsberetning

Beretning for Vestparkens grundejerforening 2022.

De grønne områder.:

 Vi har fået plantet 250 planter som erstatning for dem der er gået ud.

De gamle stolper som lå omkring Petanque banerne er fjernet.

Grenene som hang ud over vejen langs Rønne Allé er fjernet, ligeledes er der tyndet

ud rundt omkring i området.

Der købt 2. stk. net til mål 3 x 2 meter.

Der er købt et nyt legehus.

Der er udskiftet rullebom - 4 ben i gyngestativer - Ben i balanceplader - overligger i

balanceplader - overligger i tarzansti - plade i balanceplader - 3 balancestubbe.

Ligeledes er der udskiftet nogle plastikstykker på nettet V/skibet for at holde det

sammen.

Arrangementer.:

Sankt Hans var igen en succes, vi sang medsommervisen, bestyrelsen grillede pølser

og børene hyggede sig med snobrød. Der var ca. 75 som hyggede sig.

Tak for opbakningen.

Fastelavnsfest. 21 deltager det er både børn & voksne.

Juletræ. Var der 8 børn med voksne som deltog.

Skilt på legepladsen.:

I juli 2021 satte vi et skilt op på legepladsen med et lille skriv om de omkostninger

der er ved at drive en legeplads. Vi havde et håb om at de brugere af legepladsen

som ikke bor i Vestparken, vil give et bidrag til vedligeholdelse. Der er oplyst et

MobilePay nr. som man kan sende sit bidrag til, og i skrivende stund er der kommet

  1. 4.405, på kontoen.

De penge er gået til et nyt legehus maling mm.

Tusinde Tak for alle bidragene.

Hjertestarter.

Har været i brug 1 gang. Så er den hentet 1 gang, men ikke været i brug.

Tak til jer brugere af skrallespandene i området. I er med til at holde området pænt.

Men der er stadigvæk nogle efterladenskaber af dem som har 4 ben, og ikke selv

kan samle op efter sig, hjælp nu jeres 4 benet venner.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde og jeres tid i det forgangne år.

V / Palle Ulriksen.

3.) Forelæggelse af Regnskab V Lars Pedersen (Se Regnskab)  .

4.Forslag fra bestyrelsen og fastsættelse af kontingent (Uændret).

5.Forslag fra medlemmerne (Ingen)

6.Orientering om budget V Lars Pedersen: Læs budget.

7.Valg af formand: Palle Ulriksen blev genvalgt og Per Hjortshøj Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.

8.Valg af Suppleant til bestyrelsen Jimmy. Schmidt

9.Valg Af revisor: Lisbeth Schmidt

10.Valg af revisor suppleant: Ulf Tersted Knudsen.

11.Eventuelt: Lastbiler på vejene. Der blev forklaret at man måtte køre hjem og holde på vejen i max 4 timer for rengøring af indvendigt førerhus. Det er ikke lovligt at vaske lastbilen. Man kunne ikke forstå at folk i lastbil hentede anhænger/ Trailer og bakkede ned af vejene. Bestyrelsen har ingen myndighed til at rette henvendelse til chaufførerne, det skal meldes til politiet af den enkelte beboer.

Torben Jensen passede de grønne områder i 2022 og i januar 2023 er Torben Jensen gået konkurs.  

BF-Anlæg ApS har overtaget Torben Jensens firma og vi har fået et tilbud som næsten er det samme, men er lidt dyrere ca. 3 %. Vi håber at BF-Anlæg vil fortsætte det gode samarbejde og ser frem til samarbejdet.   

     

Dirigenten takker for god ro og orden.

Der var i alt 9 personer til generalforsamling heraf 7 stemmeberettiget.

 

Referent: Per Hjortshøj Rasmussen

                  Mads Egelundsvej 5

                  8981 Spentrup

 Seneste kommentarer

01.03 | 08:09

Hej
Vi arbejder på det lige nu og har haft fat i flere leverandører. Hilsen Per

01.03 | 06:30

Se nu at få købt 2 nye fodbold mål med net til vestparken , det vil gøre gid gavn for de unge
Som det er nu kan I ikke være bekendt ,

27.09 | 10:02

Hej Flemming vi holder bestyrelsesmøde den 27 september her bliver der aftalt hvornår der afholdes generalforsamling for 2020 regnskabet er på hjemmesiden.

23.09 | 12:37

Hej hvor kan jeg finde referat fra sidste generalforsamling i 2021 ?? mvh flemming

Del siden