Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

 

Spentrup d. 1. ferbuar 2022

Generalforsamling

Vestparken Grundejerforening

Afholder ordinær generalforsamling

Malvinas Hus

Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. 1.    Valg af dirigent.
  2. 2.    Beretning v/formand Palle Ulriksen om foreningens virke i det forløbne år.
  3. 3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/ Lars Pedersen
  4. 4.    Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. 5.    Indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. 6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. 7.    Valg af suppleanter.
  8. 8.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. 9.    Eventuelt.

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 23. februar 2022. De kan sendes på mail.: psu@fiberpost.dk - eller afleveres til

Palle Ulriksen, Søren Quistsvej 8.

Bestyrelsen ser indtil generalforsamlingen således ud:

Formand: Palle Ulriksen, Søren Quistsvej 8.

Kasserer: Lars Pedersen, Søren Quistsvej 13. (Modtager genvalg)

Bestyrelsesmedl:  Per Rasmussen, Mads Egelundsvej 5.

Bestyrelsesmedl: Steen Tersted, Mads Egelundsvej 3. (Modtager genvalg)

Bestyrelsesmedl: Suppleant Bente Schmidt, Peter Skyttesvej 1. (Modtager ikke genvalg).

Vel mødt. Bestyrelsen.

Generalforsamling Vestparken Spentrup. 09-11-2021 i Malvinas Hus kl 19.00

1.Valg af Dirigent: Jette Ulriksen

2.Beretning for Vestparkens grundejerforening 2020 V. Formand Palle Ulriksen

Vi har jo i flere år, ansøgt Tryg Fonden om en hjertestarter til Vestparken, men har fået afslag.

Bestyrelsen lavede i foråret 2020 en indsamling til en hjertestarter i området omkring Vestparken. Vi har fået indsamlet kr. 23.935,00 – 1000 tak til alle der har bidraget.

I slutningen af maj bestilte vi og modtog en hjertestarter fra ”First-8” med varme skab. Den var klar til at blive hængt op.

 

Men i starten af juni får vi besked fra Tryg Fonden, at vi er tildelt et fadderskab for en hjertestarter med skab. Hjertestarteren er en Zoll AED 3.

På bestyrelsesmødet d. 8. juni 2020 besluttet bestyrelsen at sige ja tak til fadderskabet for en hjertestarter fra Tryg Fonden.

Hvad så med de penge som er samlet ind til en hjertestarter?

 

Der er nogle udgifter i forbindelse med fadderskabet af hjerterstarteren.

Materialer til opsætning, opsætning og forsikring mod brand og hærværk og vedligeholdelse.

Der skal uddannes 6-8 personer, som skal gennemgå et 4 timers hjertelungeredningskursus (HLR) – selve kursuset er gratis, men forplejning, og evt. frikøb af de 6-8 personer, den udgift afholdes af grundejerforeningen.

 

Vi lavede en særskilt konto til hjertestarteren, så vi /I hele tiden kan følge med i udgifterne til hjertestarteren. Efter 3. år overtager vi hjertestarteren, der kommer så yderlige udgifter til service.

Tryg Fondens instruktør godkendte opsætningen på husmuren på Mads Egelundsvej 1. Den placering kan også tydelig ses.

 

Opsætningen og tilslutning stod elektriker Jørn Andersen for.

 

Fredag d. 4. dec. 2020 afholdte vi det første HLR (hjertelungeredning) kursus i Sognegården i Spentrup. Tak til deltagerne og Sognegården i Spentrup som stillede lokaler til rådighed.

En kæmpe tak til alle Firmaer og privatpersoner som har støttet op om dette.

 

De grønne områder. 

De er holdt af anlægsgartner Torben Jensen. Der har været alm. vedligeholdelse i året. 

 

Legehuset er repareret en del gange, det trænger snart til at skiftes ud. 

 

Vores gruppe på Facebook bliver benyttet til alt muligt, dejligt med aktivitet.

Husk at give bestyrelsen besked hvis i ser noget som vi kan rette op på, eller tage action på.

 

En stor tak for jeres forståelse for at aflyse vores generalforsamling i foråret pga. Corona. Ligeledes var både Sankt Hans og juletræ aflyst. 

 

En tak til bestyrelsen for et godt samarbejde specielt under Corona, som har givet en del udfordringer.

Palle Ulriksen d. 9. nov. 2021.

Godkendt.

 

3. Regnskab ved Betina Kristensen.

Regnskab er revideret af Lars Pedersen og godkendt på generalforsamling.

Er på hjemmeside.

Godkendt

 

4.Forslag fra bestyrelsen: Ingen

5. kontingentforhøjelse på 200 kr. til 1400 kr. pr år   Vedtaget

 

Forslag om ændring af indkaldelse til generalforsamling via hjemmeside og Facebook. Generalforsamling afholdes hvert år 1 onsdag i marts.

Dette forslag var der enighed om men skal på ekstraordinær generalforsamling den 21-11-2021 (afholdes ved Legepladsen) kl. 15.00).

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg   Formand Palle Ulriksen    Genvalgt 2 år

På Valg   Bestyrelsesmedlem Per Hjortshøj Rasmussen Genvalgt 2 år

På valg   Bente Smith genvalgt.

På Valg   Karl Erik Pedersen (ønskede ikke genvalg).

 

Kasser: Betina Stoppede da hun er flyttet fra området og Lars Pedersen blev valgt for 1 år. En stor tak til Betina for at fortsætte som kasser til ny var fundet. 

 

7.Suppleant: Til Bestyrelsen Jimmy Smith

 

8.Valg af revisor: Lisbeth Smith

Revisorsuppleant (Mangler) kommer med på ekstra ordinær generalforsamling den 21-11-2021.  

 

9) Eventuelt:  Der blev spurgt om skiltet på legepladsen. Palle forklarede at det indtil nu havde indbragt ca. 2900. kr. som måske skulle være hjælp til nyt legehus i 2022 eller andet.

 

 

Dirigent:   Jette Ulriksen   ____________________

 

Ref.: Per Hjortshøj  Rasmussen

 

 

 

 

13 personer deltog heraf 8 stemmeberettiget.

 

 

 

Kommentarer

Claus Schmidt

21.03.2016 18:28

Hej Palle
Kpmmer der stadig en indkaldelse i postkassen ?
Tror kun at det er de 30 der var til general forsamling der kender denne side.
Der kan ikke skrives nok tegn i dette kommentar felt

Per Hjortshøj Rasmussen

22.03.2016 15:37

Ja der kommer indkaldelse i postkassen.

Seneste kommentarer

01.03 | 08:09

Hej
Vi arbejder på det lige nu og har haft fat i flere leverandører. Hilsen Per

01.03 | 06:30

Se nu at få købt 2 nye fodbold mål med net til vestparken , det vil gøre gid gavn for de unge
Som det er nu kan I ikke være bekendt ,

27.09 | 10:02

Hej Flemming vi holder bestyrelsesmøde den 27 september her bliver der aftalt hvornår der afholdes generalforsamling for 2020 regnskabet er på hjemmesiden.

23.09 | 12:37

Hej hvor kan jeg finde referat fra sidste generalforsamling i 2021 ?? mvh flemming

Del siden